Aanleg recreatiepark op
A-locatie

Maasresidence Thorn

Project: Maasresidence Thorn
Type project: Bouw- & woonrijp maken
Contactvorm: Onderhandse aanbesteding
Uitvoering: oktober 2022 t/m april 2023

In het hart van het Midden-Limburgse recreatiegebied ligt de Maasresidence Thorn. Hier wordt een schitterend recreatiepark gebouwd, gelegen op een absolute A-locatie. Het park omvat recreatiewoningen in diverse groottes, havenappartementen met uitzicht over de nieuwe jachthaven, een dagstrand en uitgebreide centrumvoorzieningen.

Binnen dit project mag Bloem Infra een cruciale rol spelen door de vele verschillende facetten van infrastructurele werkzaamheden die aan bod komen uit te voeren. Van bodemsanering volgens de BRL 7000-norm waarbij de vrijgekomen grond veilig en verantwoord wordt behandeld.

Daarnaast nemen we het grondwerk voor de bouw en nutsvoorzieningen (gas, water en licht) voor onze rekening, alsmede het grond- en leidingwerk voor de woningen. Ook zijn we verantwoordelijk voor de aanleg van rioleringen en bovengrondse afwatering, en dragen we zorg voor de realisatie van bestratingen en asfaltverhardingen.

Echter is het niet alleen onze veelzijdigheid die een grote bijdrage levert aan dit project, maar is het hechte samenspel binnen het bouwteam de sleutel tot succes. In dit bouwteam werken we nauw samen met zowel de opdrachtgever als de bouwer. Dit resulteert in een superieure samenwerking met een perfecte afstemming tussen alle betrokken partijen.

Bloem Infra draagt met trots bij aan het succes van dit project door zorgvuldig de verschillende partijen en werkzaamheden op elkaar af te stemmen, wat leidt tot een vrijwel vlekkeloze voortgang van het project.