Binnenstedelijke reconstructie

De weg naar droge voeten

Bekijk fase voor fase wat binnenstedelijke rioolreconstructie inhoudt. De tekening toont de verschillende fases in de uitvoering. Krijg inzicht in ons werk en begrijp hoe wij grip op duurzame stedelijke ontwikkeling houden. Klik op de illustratie voor een helder overzicht van het proces.

Fase 1

Nadat de omgeving geïnformeerd is over wat ze kunnen verwachten van de voorgenomen werkzaamheden in hun straat of wijk starten we met de werkzaamheden. Na inventarisatie van de bestaande kabels en leidingen op basis van KLIC beginnen we met het graven van proefsleuven om kabels en leidingen te lokaliseren in het werk. Dit doen we om beschadigingen aan kabels en leidingen te voorkomen. Daarna verwijderen we de bestaande bestrating van de rijbaan. Trottoirs blijven liggen, zodat bewoners te voet hun woning kunnen bereiken.

Fase 1

Fase 2

We ontgraven de rioolsleuf in de weg en scheiden hier de diverse uitkomende stromen grond. Omdat er vaak geen plaats is om de herbruikbare grond tijdelijk naast de sleuf neer te leggen, wordt de grond omgereden en aan de achterkant weer in de sleuf verwerkt. Overtollige grond of niet herbruikbare grond wordt afgevoerd.

Fase 2

Fase 3

We leggen het nieuwe riool in de weg aan. Afhankelijk van de vraag alleen een regenwaterriool met of zonder infiltratie voorzieningen en/of ook het vervangen van het bestaande gemengd riool door een gescheiden vuilwaterriool. Hiermee wordt de straat en omgeving klimaat adaptief.

Fase 3

Fase 4

Van de woningen worden zowel het vuilwater als de regenwater afvoeren aangesloten op het nieuwe riool. Op de erfgrens worden ontstoppingsstukken aangebracht. Ook uitleggers voor de kolken worden in deze fase aangebracht.

Fase 4

Fase 5

De sleuf wordt aansluitend na het leggen van het hoofdriool weer aangevuld. Dit met herbruikbare uitkomende grond/zand of met nieuw aan te voeren zand.  Hierbij spelen niet alleen technische maar ook circulaire en duurzame afwegingen een rol. Het verdichten gebeurd zoveel mogelijk met statische apparatuur zoals een verdichtingswiel en een statische wals om schade aan bebouwingen door trillingen te voorkomen. Om een volledige verdichting te bereiken zal ook trilapparatuur ingezet worden zoals stampers en trilplaten.

Fase 5

Fase 6

We brengen de nieuwe verhardingen aan. In deze fase vervangen we pas de stoepen om zodoende de bewoners zo lang mogelijk toegang te verschaffen tot hun woningen, winkels en bedrijven. We zorgen natuurlijk altijd, dat de bewoners s ’avonds weer toegang hebben.

Fase 6