Omgevings­management; voor een betere kwaliteit van leven

De behoeftes van de omgeving centraal

Als verbinder tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en omgeving zorgt Bloem Infra ervoor dat alle belangen worden meegenomen. Een goede relatie met de omgeving zorgt er bovendien voor dat een project sneller verloopt en alle betrokkenen tevreden blijven. Daarom stellen we de behoeftes van de omgeving centraal en maken we onze collega’s duidelijk welke beloftes aan omwonenden en de opdrachtgever gemaakt zijn. Iedereen weet dan wat er wordt verwacht en hoe we in bepaalde situaties moeten handelen.

Een bouwproject heeft altijd impact op mensen, zeker in ons dichtbevolkte Nederland. Daarom hebben wij speciale “omgevingsketen”. Welke we inzetten op onze grotere projecten. Omdat we als uitvoerend bedrijf te gast zijn in de omgeving, willen we de omgeving actief benaderen, betrekken en informeren over de realisatie van een project. Elk project heeft zijn specifieke uitdagingen en kansen. En met deze multifunctionele keten bieden wij de omgeving de mogelijkheid om onze projecten vanuit een ‘hoogtepunt’ te bekijken en te volgen.

We hebben grip op onze projecten en goed omgevingsmanagement draagt daar sterk aan bij. Maar dat moeten we wel samen waarmaken. Flexibiliteit en de bereidheid om aanpassingen te maken zijn daarin cruciaal, en het leren van eerdere projecten is waardevol voor toekomstige inspanningen.

“Wij zorgen ervoor dat mensen een fijne omgeving hebben.”

André Zegveld | Machinist