Utiliteitsbouw

De weg naar nieuwe industrie

Bekijk fase voor fase wat er gebeurt tijdens de utiliteitsbouw. De tekening toont de verschillende fases van de uitvoering. Krijg inzicht in ons werk en begrijp hoe wij grip hebben op onze bijdragen aan de terreinontwikkeling voor utiliteitsbouw. Klik op de illustratie voor een helder overzicht van het proces.

Fase 1

Dit begint met een uitgebreide voorbereiding en ontwerpwerkzaamheden. Dit omvat het analyseren van de behoeften en eisen van het project, het opstellen van een ontwerpplan en het verkrijgen van eventuele benodigde vergunningen. Voordat er gebouwd kan worden, moet de grond worden geïnspecteerd en indien nodig gesaneerd. Daarna kunnen de bestaande opstallen veilig gesloopt worden en de begroeiing gerooid.

Fase 1

Fase 2

In deze fase worden de funderingen van het gebouw gelegd. Dit kan bestaan uit het storten van betonnen funderingen, het plaatsen van heipalen, of andere methoden, afhankelijk van het ontwerp en de bodemgesteldheid. Een sterke en stabiele fundering is essentieel voor de duurzaamheid en veiligheid van het gebouw.

Fase 2

Fase 3

Tijdens deze fase worden de nutsvoorzieningen aangelegd, zoals waterleidingen, riolering, elektriciteit en gasleidingen. Daarnaast worden wegen, parkeerterreinen en andere buitenfaciliteiten aangelegd. De juiste aanleg van infrastructuur is van cruciaal belang voor het functioneren van het utiliteitsgebouw.

Fase 3

Fase 4

Na het leggen van de funderingen en aanleggen van de infrastructuur kan de daadwerkelijke bouw van de het pand beginnen.

Fase 4

Fase 5

Dit omvat het plannen en aanleggen van doorgaande wegen, zijstraten en parkeerplaatsen. Het type bestrating kan variëren, van asfalt tot beton of klinkers, afhankelijk van de lokale normen en het ontwerp van het terrein.

Fase 5

Fase 6

Nadat de bouw is voltooid, volgt de opleveringsfase, waarbij alle systemen en faciliteiten worden getest en gecontroleerd. Na de oplevering begint de fase van onderhoud en faciliteitenbeheer om ervoor te zorgen dat het utiliteitsgebouw goed blijft functioneren en dat eventuele problemen snel worden opgelost.

Fase 6