Beheersing van het grondwaterpeil tijdens aanleg hemelwaterriool

Reconstructie Eind- Steegputstraat- Meers

Project: Reconstructie Eind-Steegputstraat-Meers Thorn
Type project: Binnenstedelijke Reconstructie
Contactvorm: Aanbesteding
Uitvoering: oktober 2022 t/m april 2023

In het pittoreske Thorn stond een uitdagend infrastructuurproject op de planning: de aanleg van een hemelwatertransportriool. De belangrijkste uitdaging van dit project was grip krijgen en houden op de grondwaterstand binnen de verleende vergunningen.

Het projectteam wist in de voorbereiding al dat er een gedegen aanpak gehanteerd moest worden om deze uitdaging aan te gaan. We begonnen met proeven met verschillende bemalingsmethodes om te bepalen welke aanpak het meest effectief zou zijn. Deze proeven lieten al in een vroeg stadium zien, dat enkele aanpassingen aan het bestek nodig zouden zijn om de grondwaterstand te beheersen.

In plaats van te wachten tot de werkzaamheden begonnen, werd in goed overleg met de opdrachtgever, door het projectteam en de aangestelde directievoering het initiatief genomen om een plan te ontwikkelen. Dit plan omvatte het aanbrengen van wijzigingen in het bestek. Het opmerkelijke was dat deze proactieve aanpak niet alleen de grondwaterstand onder controle hield, maar er ook voor zorgde dat we het project binnen de gestelde tijd konden realiseren.

Door de goede samenwerking tussen de opdrachtgever, de aangestelde directievoering en ons projectteams werd en een soort bouwteam constructie opgezet. Onze gezamenlijke aanpak was een krachtig voorbeeld van het belang van grip houden op de werkvoorbereiding van een infraproject. Het toonde aan dat bij infrastructuurprojecten, anticiperen en aanpassen de sleutel is tot een succesvolle afronding.