Grip op verkeershinder tijdens vervanging rotonde

Reconstructie Ringbaan Oost

Project: Reconstructie Ringbaan Oost – Weert
Type project: Binnenstedelijke reconstructie verkeersader
Contractvorm: EMVI
Uitvoering: April t/m augustus 2021
Uitdaging: Groenvoorziening en bereikbaarheid.

Een drukke verkeersader die dagelijks door honderden auto’s wordt bereden, met in het midden een verouderde rotonde die dringend aan vervanging toe was. Het doel was duidelijk: de rotonde vervangen met zo min mogelijk hinder voor het verkeer en met speciale aandacht voor de bereikbaarheid van scholen, winkelcentra en groenvoorziening in de omgeving.

Ons verantwoordelijke team besefte al snel dat ze een slimme aanpak moesten hebben om deze uitdaging het hoofd te bieden. Het EMVI-plan dat zij bedachten werd een echte meerwaarde voor dit project door de innovatieve oplossing.

Er werd een tweebaans-bypass aangelegd, waardoor het verkeer tijdens de aanleg van de nieuwe rotonde nauwelijks hinder ondervond. Dit zorgde voor een soepele doorstroming van het verkeer en minimaliseerde de overlast voor de weggebruikers. Om de bypass te kunnen realiseren, moesten er een 6-tal bomen verplaatst worden. Daarbij werd gebruik gemaakt van de grootste mobiele bomen-verplantmachine van Nederland. Een mooie manier om de groenvoorziening in Weert te behouden én te bevorderen.

Bovendien maakten we gebruik van de nieuwste betontechnieken. Om het betonnen wegdek te beschermen tegen scheuren, worden traditioneel bijna altijd stalen wapeningsnetten gebruikt. Wapening met staalvezel is echter een beter alternatief. Zo ontstaat een composietmateriaal waarin staalvezels willekeurig verspreid zijn. Net bij als traditionele wapeningsnetten (de bekende stalen rasters door het beton) zorgt staalvezel ervoor dat de betonnen ondergrond zwaarder belast kan worden en scheurvorming beperkt blijft. Dit was ideaal voor vervanging van de rotonde omdat het staalvezelbeton beter bestand maakt tegen de wringing van de banden van zwaar vrachtverkeer.

Een andere cruciale stap was de aanstelling van een omgevingsmanager, die als brug fungeerde tussen het projectteam en de belanghebbenden in de omgeving. Deze omgevingsmanager stond in nauw contact met de schoolbesturen, beheerders van het winkelcentrum en de buurtverenigingen. Hierdoor werden zorgen en suggesties van de lokale gemeenschap direct opgepakt, wat de betrokkenheid en tevredenheid vergrootte.

Wekelijkse voortgangsmetingen werden ingevoerd en de resultaten werden zorgvuldig geanalyseerd. Hierdoor konden we snel bijsturen wanneer dat nodig was en ervoor zorgen dat het project op schema bleef.

Het resultaat mocht er zijn! De nieuwe rotonde werd sneller en efficiënter (maar liefst 6 weken eerder) gerealiseerd dan verwacht, met minimale verstoring van het dagelijkse leven in de omgeving. Scholen bleven toegankelijk voor kinderen, winkelcentra bleven druk bezocht, en de buurtverenigingen waren tevreden met de open communicatie en de actieve betrokkenheid van het projectteam.

Dit infraproject was niet alleen een succesverhaal vanwege de technische prestaties, maar ook vanwege de effectieve manier waarop grip werd gehouden op alle aspecten ervan. Het toonde aan dat met de juiste strategie, innovatie en aandacht voor de lokale gemeenschap, zelfs de meest complexe projecten met succes kunnen worden voltooid.