Circulair en duurzaam bouwen

Een duurzame weg naar voren

Meer dan 50 jaar geleden begonnen we als transportbedrijf. Vandaag de dag zijn we doorgegroeid tot een toekomstbestendig infrabedrijf dat klaar is om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Onze reis heeft ons geleid naar een wereld van innovatieve oplossingen, waarbij we streven naar niets minder dan perfecte beheersing van al onze processen.

Dat biedt uitdagingen voor een toekomst, waarin het streven naar een duurzame en milieuvriendelijke manier van bouwen centraal staat. Emissieloos bouwen oftewel onze ecologische voetafdruk verminderen, minder CO2-, stikstof- en fijnstofuitstoot. Gebruik maken van hernieuwbare materialen en energie-efficiënte bouwtechnieken. Dat zijn thema’s die nu belangrijk zijn en impact hebben op de toekomst.

Met onze opdrachtgevers bespreken we hun wensen en behoeften. Onze rol gaat daarbij verder dan alleen luisteren; we adviseren en moedigen aan tot actie. Het resultaat van deze samenwerking is een optimale afstemming van mens, milieu, veiligheid, en kwaliteit.

In onze wereld staat energie-efficiëntie centraal. Dit gaat verder dan investeren in zuinige machines en duurzame materialen. Wij verlengen de levensduur van wegen. En regelmatig onderhoud en doordachte projectplanning verminderen zowel kosten als de milieu-impact.

We moedigen energiebewust gedrag aan en vragen onze collega’s om mee te denken en praktische verbeteringen door te voeren. Zij weten immers het best wat er gebeurt in de praktijk.

Als het mogelijk is, werken we samen met duurzame leveranciers om een duurzame toekomst te realiseren. Dat zorgt ervoor dat efficiency hand in hand gaat met zorg voor het milieu. Minder energieverbruik in de wegenbouw vertaalt zich niet alleen in kostenbesparingen, maar ook in milieuvoordelen, naleving van de regelgeving, maatschappelijk draagvlak en toekomstbestendigheid.

Ons ultieme doel is het creëren van een duurzame, veerkrachtige, en met elkaar verbonden wereld, waarin mensen veilig kunnen leven en reizen. Bloem Infra zet zich in voor een toekomst waarin infrastructuur niet alleen functioneel is, maar ook bijdraagt aan een betere wereld voor iedereen!

“Het is geweldig om te werken voor een bedrijf dat investeert in duurzame en milieu­vriendelijke oplossingen.”

Kevin Kranz | Vakman GWW