Project omschrijving

Project: Saneren Sphinx-terrein Zuid te Maastricht.
In opdracht van Belvérdére WOM – Gemeente Maastricht

Doel project:
Bouwrijp maken terrein voor realisatie van diverse bouwprojecten.

Dit prachtige project in Maastricht waarin de synergie van de Bloem Group mooi tot uiting kwam in het gezamenlijk realiseren. Maar ook waar we uiteindelijk een steentje bij konden dragen aan de revitalisatie van binnenstedelijk Maastricht. Wij hebben dit project met veel plezier uitgevoerd.

Het werk is gestart in mei en is momenteel in de eindfase.