Project omschrijving

Reconstructie Dorpsstraat te Heel

Opdrachtgever: Gemeente Maasgouw
Periode: september 2016 – februari 2017

De werkzaamheden bestaan uit het opbreken van alle verhardingen. Het bestaande riool wordt verwijderd of plaatselijk dicht geschuimd. Hiervoor in de plaats wordt een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht. Een infiltratieriool voor het hemelwater en een vuilwater riool voor de droogweer afvoer. De nieuwe trottoirs en rijwegen worden voorzien van gebakken materialen.