Project omschrijving

In opdracht van de gemeente Maasgouw is Bloem Civieltechniek bezig met de Herinrichting van de Veestraat te Linne.

Een belangrijk onderdeel van het project is het vervangen van de bestaande riolering en de aanleg van infiltratievoorzieningen, in dit geval middels Rockwoolblokken van Lapinus.

Hiermee wordt een groot gedeelte van het regenwater weer geïnfiltreerd in de bodem en wordt voorkomen dat onnodig (schoon) water naar de rioolzuivering afgevoerd wordt.

Daarmee dragen Maasgouw en Bloem Civieltechniek BV een steentje bij aan de duurzaamheid van onze aarde.

Naar verwachting (mede afhankelijk van de winter) zal het werk medio april afgerond worden.