GRONDWERKEN

Grondwerk is de oorsprong van het ontstaan van Bloem Infra BV. Door onze locatie in het midden van de Limburgse grindwinning, waren onze medewerkers jarenlang te vinden bij de grindwinningprojecten en de bijbehorende herinrichtingprojecten. De jarenlange ervaring van onze medewerkers zorgen voor vakkundig uitgevoerde grondwerken, zoals grondverbeteringen, de aanleg van funderingen, bassins of dijken, terreinegalisatie en bodemsaneringen. Daarnaast zorgt de aanwezigheid van het benodigde materieel voor een flexibele en snelle uitvoering van de bovengenoemde werken.

Grondwerken
CONTACT

SAMEN AAN DE SLAG?

Hoe omvangrijk een project ook is, de afstand tot onze opdrachtgever en de omgeving waarin we werken maken we zo klein mogelijk.

CONTACT