GRONDWATERSANERING

Bodemsanering is tegenwoordig gericht op functioneel saneren. In de praktijk komt dit neer op verwijdering van risicovolle, verontreinigende kernen en beheersing van de minder ernstige bodemverontreinigingen. Voor het beheersen van bodemverontreiniging is kennis van grondwaterbeheer essentieel.

Bloem Infra BV heeft ruime ervaring met grondwaterbeheer en het uitvoeren van grondwatersaneringen. Tal van projecten werden reeds tot een goed einde gebracht. Wij beschikken over eigen grondwaterzuiveringsinstallaties van diverse typen en uitvoeringen, die benodigd zijn om verschillende soorten van grondwaterverontreiniging aan te pakken. Hierdoor zijn wij in staat snel en efficiënt in te springen ook bij acute verontreinigingsproblemen.

CONTACT

SAMEN AAN DE SLAG?

Hoe omvangrijk een project ook is, de afstand tot onze opdrachtgever en de omgeving waarin we werken maken we zo klein mogelijk.

CONTACT