BOUWTEAMS EN KETENSAMENWERKING: GRAAG!

Bij Bloem Infra investeren we veel tijd in het opbouwen van waardevolle relaties. Onze voorkeur voor werken in een bouwteam steken we dan ook niet onder stoelen of banken. Een bouwteam is bij uitstek de samenwerkingsvorm die leidt tot een optimale balans tussen prijs en kwaliteit. Opdrachtgever, adviseurs en uitvoerders die hun visie op een project in een vroeg stadium met elkaar delen. En zo samen tot het beste inzicht komen, met veel aandacht voor de stakeholders. Wat werkt beter dan dat?

Om vergelijkbare redenen zijn wij ook enthousiaste supporters van initiatieven die ketensamenwerking in de infra en GWW stimuleren.  

METEN, WETEN EN VERBETEREN

Bij de infra- en GWW-projecten die wij uitvoeren, hebben we vaak te maken met complexe processen en veel verschillende partijen. Om de kans op fouten en vertragingen te minimaliseren, zetten we Lean in om de processen optimaal te beheersen en informatie efficiënt uit te wisselen. 

Onze systemen zijn erop ingericht. Onze mensen zijn ervoor opgeleid. Projecten die we vandaag naar tevredenheid opleveren, worden uitgebreid geanalyseerd en geëvalueerd. De belangrijkste leerpunten voeren we direct door in onze projecten van morgen. 

PAST PERFORMANCE

Omdat we willen weten hoe we presteren, laten we onze bouwprestaties ook beoordelen via Past Performance. Dit systeem draagt bij aan een betere samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Steeds meer overheden passen Past Performance toe bij hun aanbestedingen. Een goede ontwikkeling, vinden wij.

Wij steunen Past Performance, omdat op deze manier de kwaliteit van de samenwerking centraal staat. En er niet alleen keuzes worden gemaakt op basis van prijs.   

OPEN COMMUNICATIE

Communicatie is een belangrijk smeermiddel voor het goed laten verlopen van een project. Onze projectleiders en uitvoerders spelen hierin een sleutelrol. Zij zijn de verbindende schakel tussen onze vakmensen in het veld en onze opdrachtgever. En niet te vergeten het aanspreekpunt voor de omgeving waarin wij mogen werken. We zijn daar immers te gast en gedragen ons ook op die manier.

Omwonenden mogen van ons verwachten dat we luisteren en hen vanaf moment één betrekken bij ons werk in ‘hun voortuin’. Korte lijnen klinkt cliché, maar het is hoe het bij Bloem Infra is.  

SOFT SKILLS, EEN HARDE GARANTIE VOOR STRUCTUREEL SUCCES!

Onder structureel succes verstaan wij positieve resultaten in termen van budget, tijd, kwaliteit en een harmonieuze samenwerking. Voor ons is structureel succes essentieel voor een gezonde winstmarge, voor opdrachtgevers met name publieke partijen draagt het bij aan het creëren van maatschappelijke waarde.

Volgens ons zijn veruit de meeste positieve resultaten te vinden in de ‘zachte kant’ van het bouwproces: de factor mens. Meer met elkaar praten, meer van elkaar leren, informatie ophalen en delen – zowel binnen de organisatie als tussen de ketenpartners en met de klant – levert de grootste kans op structureel succes op.

CONTACT

SAMEN AAN DE SLAG?

Hoe omvangrijk een project ook is, de afstand tot onze opdrachtgever en de omgeving waarin we werken maken we zo klein mogelijk.

CONTACT