Project omschrijving

Reconstructie Sint Joosterbaan / Strumenkampstraat Sint Joost

Vanaf oktober starten wij met de reconstructie van de Sint Joosterbaan & Strumenkampstraat te Sint Joost.

Tijdens dit project worden eerst de verhardingen opgebroken. Vervolgens leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan, dat bestaat uit een vuilwaterafvoer en een hemelwater infiltratievoorziening.

Uiteindelijk brengen we nieuwe trottoirs, parkeerstroken, rijwegen en groenstroken aan. Ook worden er nieuwe bomen geplant.

Voor meer informatie over dit project kunt u de bewonersbrief downloaden en deze site in de gaten houden.

Fotogalerij