Project omschrijving

Bloem Civieltechniek BV is vorige week gestart met het bouwrijpmaken van fase 5, tevens de laatste fase van bouwplan Kloppeven te Horn.

In opdracht van BBOM wordt hier de infra aangelegd die (letterlijk) de weg vrij maakt voor de bouw van een serie geschakelde woningen en vrijstaande bungalows.

De bouwrijp werkzaamheden zullen medio maart gereed zijn waarna de bouwer aan de slag kan.

Naar verwachting zal aanvang 2020 de woonrijp werkzaamheden worden uitgevoerd welke Bloem Civieltechniek BV ook in opdracht heeft.