Project omschrijving

Aanpak wateroverlast Boshoven

Momenteel verkeerd het project in de voorbereidingsfase en worden de plannen verder uitgewerkt. 

Het project zal in meerdere fases opgestart worden. Zo zal er naar verwachting al op korte termijn gestart kunnen worden met de eerste fase zijnde aanleg buffer Azaleaweg en aanpassen rioolputten in de wijk. De verwachtte startdatum van uitvoering regenwaterriool zal voorjaar 2021 bedragen.

Als gevolg van wateroverlast gaat de gemeente Weert deels in de Vrakkerstraat, van Floralaan tot aan de Boshoverweg en deels in de Boshoverweg, van Vrakkerstraat tot Azaleaweg, een apart regenwaterriool aanleggen dat tevens een bufferende voorziening heeft.  Door het regenwater van de bebouwingen af te koppelen en de kolken in de straten aan te sluiten op het nieuwe regenwaterriool zal de wateroverlast tot de verledentijd gaan behoren. Tevens zullen 2 buffers aangelegd worden en zullen er maatregelen in het bestaande rioolsysteem genomen worden.

De gemeente Weert is er veel aan gelegen deze werkzaamheden op een goeie manier te communiceren met de omgeving. Daarom zal de omgevingsmanager van Bloem Infra BV met de buurt contact zoeken en onder andere een klankbordgroep oprichten. De buurt zal hiervoor op verschillende manieren benaderd worden, nadere info volgt nog.